SimlrsHub – En enkel og nøyaktig løsning for anbud og innkjøp i offentlig og privat sektor
SimlrsHub – En enkel og nøyaktig løsning for anbud og innkjøp i offentlig og privat sektor.
Simlrs AS er norsk selskap som er etablert for å utvikle Simlrs; konsept, ideer og tjenester. Vår faglige historie knyttet til prosessforbedring i Helsevesenet i Norge og internasjonalt, går tilbake til 1990 årene.
Det er ingen hemmelighet at offentlige anbud der flere tusen detaljerte produkter inngår, er svært krevende. Kravene til nøytralitet, transparens og dokumentasjon er omfattende og krevende både for kjøper og selger.
Simlrs AS er norsk selskap som er etablert for å utvikle Simlrs; konsept, ideer og tjenester. Vår faglige historie knyttet til prosessforbedring i Helsevesenet i Norge og internasjonalt, går tilbake til 1990 årene.
Det er ingen hemmelighet at spesielt offentlige anbud der flere tusen detaljerte produkter inngår, er svært krevende. Kravene til nøytralitet, transparens og dokumentasjon er omfattende og krevende både for kjøper og selger.

HVA ER SIMLRSHUB?

null

SimlrsHub er en løsning som er skreddersydd til store offentlige kjøpere med en kompleks produktstruktur og krevende nasjonale og overnasjonale regelverk knyttet til sine kjøpsprosesser.

HVORDAN VIRKER SIMLRSHUB?

null
SimlrsHub har en innebygget «oversettelses- og konverteringsmetodikk». Metoden «The Concept of One» holder styr på varenummer, varetekster, enheter og standarder. Dette eliminerer problemer og ekstraarbeid knyttet til intern varenummerkonvertering, teksting av varer, fremmede språk og utfordrende valuta- og enhets konvertering.

HVORFOR BRUKE SIMLRSHUB?

null
SimlrsHub bidrar til å kutte ned dagens tidkrevende og kompliserte offentlige innkjøps- og anbuds prosesser ved å innføre presisjon og gjennomsiktighet. Simlrs AS bygger et fundament for dokumenterbare og rettferdige offentlige anbud og offentlig handel, tilpasset den informasjons-tilgjengelighet vi alle kjenner i dag.