Category One

Category One

Spørsmål til Panelet

Slik jeg forstår tittelen på samlingen betyr «Innovasjonskraften» summen av «Innovasjonsevne og Gjennomføringskraft».

Mine to spørsmål stilles i dette perspektiv:

  1. Jeg arbeider innen det som internasjonalt betegnes som «Life science», nærmere bestemt bl.a. med systemer for trygg forskrivning og bruk av medisiner.

 

  1. Har ledere av store offentlige instanser som Helsedirektoratet, E-helse Direktoratet, Legemiddelverket, Sykehusinnkjøp, Helseforetakene og andre, noen form for insitament eller plikt (utover en forventet åpenbar nysgjerrighet), til å være lydhøre overfor forslag til innovasjon som kan påvirke deres eget foretak positivt?

 

  1. Spørsmål 2: Det er dessverre stor forskjell på behandlingen gründere får i utlandet der man møtes med positiv interesse og ofte forsterkes de positive effekter allerede gjennom de innledende samtaler og det som skjer når man banker på døren hos f.eks. et helseforetak i Norge.

I Norge er min erfaring at offentlig arroganse og avstandstagen råder. Man svarer rett og slett ikke på henvendelser.

Resultatet for vårt vedkommende er at vi forhandler med utlandet om eksport av det Globale Markedsplass prosjektet www.zeezar.com, med arbeidsplasser, teknologi, patenter og prestisje.

  1. Vil det være en ide, hvis målet er å frigjøre innovasjonskraft og tydeliggjøre kreativitet og endringsvilje, å opprette en digital plattform, et «speakers corner», der innovatører, gründere og kreative personer fra Helseforetakene selv, kan presentere sine oppfinnelser og forklare sine tanker og ideer?
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.