Simlrs Wold of digital accuracy

Spørsmål til Panelet Slik jeg forstår tittelen på samlingen betyr «Innovasjonskraften» summen av «Innovasjonsevne og Gjennomføringskraft». Mine to spørsmål stilles i dette perspektiv: Jeg arbeider innen det som internasjonalt betegnes som «Life science», nærmere bestemt bl.a. med systemer for trygg forskrivning og bruk av medisiner.   Har ledere...