OM OSS
Simlrs AS er et norsk selskap som er nyetablert for å utvikle Simlrs nasjonalt og internasjonalt.

 

Vår faglige historie knyttet til prosessforbedring innen handel generelt og offentlig handel spesielt, går tilbake til ’90 årene. Simlrs leverer gjennomarbeidede, presise og lettfattelige løsninger for anbud og innkjøp innen offentlig og privat sektor, med fokus på den krevende helsesektoren.

TEAMET BAK SIMLRS AS
person-placeholder-v2

PER A. SØRLIE

Styreforman / Daglig leder / Partner

Sørlie har over tid startet flere IT selskap i Norge og Sverige. Selskapene var spesialisert og leverte innkjøps- og logistikk systemer, samt komplette ERP systemer til store varedistributører og til offentlig sektor. Utover Norden har Per hatt oppdrag innen offentlig innkjøp til helsevesenet i Nederland og England.

I tillegg designet og utviklet selskapene teknologi til standardiseringsprosjekter innen flere bransjer, mat, medisiner, byggevarer og alle typer forbruksvarer til helsesektoren.

Sørlie har vært en ofte brukt Key Note speaker på intereuropeiske seminarer innen offentlige innkjøp til helsesektoren, ofte i regi av EU kommisjonen i Bryssel.

person-placeholder

THOR GABRIELSEN

CTO / Partner

Erfaren konsulent med mer enn 15 års erfaring innen utvikling av Programvare og Web løsninger, hovedsakelig i elektroniske handelsprosesser, Finans, Logistikk, Retail og Helse.

Thor arbeider for tiden ut fra London hvor han bor med sin familie. Han har de siste årene jobbet med utvikling av tjenester innenfor Apotek og Helse.

Med sin kreativitet og generelle kunnskaper innen systemutvikling og system design, samt en tydelighet i forståelsen av hva en bruker av et system trenger for å lykkes, utgjør han en av hjørnesteinene i Simlrs AS’ ledelse.

person-placeholder

JØRGEN SØRLIE

Partner

Jørgen har 15 års erfaring fra flere lederstillinger innenfor FMCG og medie bransjen. Bla. i Clear Channel Norge AS og Dagbladet. Han har også drevet eget selskap i flere år innenfor lisensforvalting av film og underholdningsprodukter.

Jørgen har jobbet i bransjer med store digitale transformasjoner og vet hvor krevende digital forretningsutvikling kan være.

Hos Simlrs bidrar Jørgen med kommersiell erfaring og forretningsutvikling.

person-placeholder-v2

PER A. SØRLIE

Styreforman / Daglig leder / Partner

Sørlie har over tid startet flere IT selskap i Norge og Sverige. Selskapene var spesialisert og leverte innkjøps- og logistikk systemer, samt komplette ERP systemer til store varedistributører og til offentlig sektor. Utover Norden har Per hatt oppdrag innen offentlig innkjøp til helsevesenet i Nederland og England.

I tillegg designet og utviklet selskapene teknologi til standardiseringsprosjekter innen flere bransjer, mat, medisiner, byggevarer og alle typer forbruksvarer til helsesektoren.

Sørlie har vært en ofte brukt Key Note speaker på intereuropeiske seminarer innen offentlige innkjøp til helsesektoren, ofte i regi av EU kommisjonen i Bryssel.

person-placeholder

THOR GABRIELSEN

CTO / Partner

Erfaren konsulent med mer enn 15 års erfaring innen utvikling av Programvare og Web løsninger, hovedsakelig i elektroniske handelsprosesser, Finans, Logistikk, Retail og Helse.

Thor arbeider for tiden ut fra London hvor han bor med sin familie. Han har de siste årene jobbet med utvikling av tjenester innenfor Apotek og Helse.

Med sin kreativitet og generelle kunnskaper innen systemutvikling og system design, samt en tydelighet i forståelsen av hva en bruker av et system trenger for å lykkes, utgjør han en av hjørnesteinene i Simlrs AS’ ledelse.

person-placeholder

JØRGEN SØRLIE

Partner

Jørgen har 15 års erfaring fra flere lederstillinger innenfor FMCG og medie bransjen. Bla. i Clear Channel Norge AS og Dagbladet. Han har også drevet eget selskap i flere år innenfor lisensforvalting av film og underholdningsprodukter.

Jørgen har jobbet i bransjer med store digitale transformasjoner og vet hvor krevende digital forretingsutvikling kan være.

Hos Simlrs bidrar Jørgen med kommersiell erfaring og forretningsutvikling.

PROSJEKTER LEVERT AV TEAMET BAK SIMLRS AS
«Pilotprosjektet – DANO»
DANO var et samarbeidsprosjekt mellom norske offentlige innkjøpere til sykehus og fylkeskommuner og deres leverandører.

DANO dekket produktområdene Medisinske forbruksvarer, Kjemisk tekniske produkter, Laboratorieprodukter, Kontormateriell, Hygiene og industriprodukter, Bord- og serveringsprodukter, Kontormaskiner samt Papirhandels produkter.

DANO ble støttet av: Helse og Sosialdepartementet, Næringsdepartementet, Kommunaldepartementet, Norsk Forskningsråd, LFH (Leverandørforeningen for Helsesektoren) og Papirgrossistenes forening.

«Norsk Byggevare base NOBB»
Nobb ble etablert som Norsk standard informasjonsplattform for byggevarer. Systemet ble overtatt av Norsk byggtjeneste som har videreutviklet og spisset konseptet etter egne behov.
«Dagligvaredatabasen»
Det svenske Livsmedelsverkets samlede oppstilling av næringsmidler som selges i Sverige. Løsningen ble opprinnelig levert som en teknologi der handelsproduktene innen de forskjellige produktsektorer, både bearbeidede og naturlige produkter inngikk.
«Den Norske Produktdatabasen (DNP)»
— nå innlemmet i SimlrsHub

DNP innholdt detaljert informasjon om faktiske produkter, alle medisinske forbruksvarer som inngikk i de anbud og de kjøpskontrakter som ble etablert og behandlet i løpet av pilotprosjektet DANO.