SIMLRSHUB SEKRETARIAT
Simlrs etablerer et internasjonalt sekretariat i Norge. Dette skal arbeide for å oppfylle selskapets filosofiske fundament;

«SimlrsHub er en nøytral tjeneste. SimlrsHub er etablert for å forenkle gjennomføring av storskala innkjøp innenfor de rammer av rettferdighet, dokumenterbarhet og gjennomsiktighet som nasjonale og overnasjonale lover og regler krever».

«Alle aktører som ønsker å konkurranseutsette sine kjøp i en ramme som er lik den rammen offentlige innkjøp styres etter, kan slutte seg til systemet».

SEKRETARIATETS HOVEDFUNKSJON
En av sekretariatets mange funksjoner er å tilrettelegge for en kontinuerlig utvikling av SimlrsHub. Sekretariatet knytter til seg fagekspertise innen de forskjellige produktområder. Det dannes faglige grupper som sikrer kvalitet og etterrettelighet. Denne kvalitetssikringen utgjør bærebjelken i den filosofien Simlrs arbeider etter.
graphic-element-3-v2-01