HVA ER SIMLRSHUB?
Verktøy for innkjøpere og leverandører:

Systemet forenkler anbudsprosessen for kjøpere og leverandører og gjør det mulig å kvitte seg med rammeavtalene til fordel for kjøpsavtaler med prisgaranti. Statistikk viser at forskjellen i prisnivå mellom rammeavtaler og prisavtaler er 7 – 10% i favør av fastprisavtaler detaljert på hvert produkt.

Saksbehandler lager på «no time», korrekte, dokumenterbare og formelt sett uangripelige elektroniske anbudsinnbydelser (ITT dokumenter). Tjenesten inneholder også rutiner for evaluering når anbudene kommer tilbake. Disse analyseres detaljert og overordnet, på det enkelte produkt i forhold til nøyaktig tilsvarende produkter fra andre tilbydere. I tillegg utføres vekting av leverandørenes historiske presisjon, leveringstid, geografisk beliggenhet, soliditet og annet. Effekten av vektingen dokumenteres, noe som letter dialogen med leverandører.

Verktøy for leverandørene: SimlrsHub skal være en komplett profesjonell plattform for mottak av ITT dokumenter og utforming og innsendelse av formelt korrekte anbud. De formelle kravene til Anbudsdokumentet (Tender) blir ivaretatt. Leverandørene kan enkelt inkludere elektronisk dybdeinformasjon til de produkter som tilbys. Simlrs anbudsformat sikrer at pris-, enhets- og produktteksting er konform med internasjonale krav. Det blir enkelt å besvare ITT dokumentet og etablere anbudet.
HVORDAN VIRKER SIMLRSHUB?
SimlrsHub er bygget over en metodikk som sammenstiller og oversetter, språklig og innholdsmessig, mellom forskjellige nummersystemer samt språklige, valutamessige, vekt- og volummessige, og andre varierende standardmessige soner. Alle brukere skal kunne bruke sin egen standard. Systemet ivaretar harmoniseringen.

ET GLOBALT DISTRIBUSJONSNETTVERK
FOR OFFENTLIGE INNKJØP

ET GLOBALT DISTRIBUSJONSNETTVERK FOR OFFENTLIGE INNKJØP

SimlrsHub skal, i samarbeid med en av de store leverandørene innen nettverksdrift, etablere et globalt distribusjonsnettverk for anbuds- og avtaletransaksjoner. Dette blir en komplett distribusjonstjeneste inkludert ekstern LockBox som er påbudt ved offentlige anbud.

SimlrsHub innfører ende til ende kontroll med sendt informasjon, loggføring av forsendelser og mottak, samt konstant oppfølging av flyten gjennom systemet.

SimlrsHub samler kontraktsinformasjonen i detalj fra man starter arbeidet med et nytt anbud, gjennom konkurransefasen og den operative kontraktsfasen, til kontrakten utgår på dato, reforhandles eller benyttes som mal for et nytt anbud.

De godkjente og signerte kontraktene legges inn i SimlrsHub og danner grunnlaget for automatisert, elektronisk kontroll av inngående fakturaer mot kontraktsgrunnlaget, samt om ønskelig reversert fakturering.

SIMLRSHUB™ ER EN SKYBASERT TJENESTE
En av verdens største og sikreste operatører av globale nettverkstjenester innen helse og offentlig sektor tar vare på oss.
Det er bare å logge på.
null
SIMLRSHUB FOR LEVERANDØRER
I SimlrsHub får leverandørene en enkel løsning for samling av produktinformasjon og besvarelse av anbud. De kan enkelt besvare anbudsforespørslene i sitt eget språk med sine egne produktnummer på alle de etterspurte varene.

Produktinformasjon som leverandørene legger inn i SimlrsHub vil automatisk kunne inkluderes som elektroniske dokumentasjonsvedlegg og dybdeinformasjon til alle anbud.